Avengers vs. X-Men

The X-Men vs. the Avengers (1987)

Avengers vs. X-Men: Infinite (Infinite Comic) (2012)

Avengers vs. X-Men Program (2012)

Avengers vs. X-Men (2012)

The Avengers Vs. The X-Men (2012)AVX: VS (2012)

A+X (2012-2014)

A-Babies vs. X-Babies (2012)

AvX: Consequences (2012)

What if? AVX (2013)

Giant-Size Little Marvel: AvX (2015)


See also:
Avengers series

X-Men series